Üyelik Başvurusu
Ara

FAALİYETLERİMİZ

İlişkilerimiz

Sektörümüzde faaliyet gösteren tüm dernek, birlik ve odalarla iyi ilişkiler ve işbirliği hususunda gelenekselleşen tavrımız devam ettirilmiş , sektörümüzün gelişmesi ve ülkemizin yararına tüm faaliyetlerde yer alınmıştır.

 • TGSD,TRİSAD,ÇSD ve EGS ile başlattığımız güç birliği platformu her konuda çalışmalarına büyük özveri ile devam etmiş konu birlikteliğe OTİAD, LASİAD ve diğer bölgesel dernekler katılmış, IF Fuarları da bu Konsorsiyum tarafından düzenlenmiştir.
 • Yukarıda bahsedilen Konsorsiyum üyeleri ekonomik krizlere çözüm bulmak, reel sektörü olumsuz etkiliyecek kararlar konusunda görüşmeler yapmak üzere çeşitli zamanlarda Ankara’ya gitmiş ya da ilgilileri İstanbul’a davet etmiş ,olumlu sonuçlarda alınmıştır.
 • İTKİB desteği ile başlatılan ‘Üretim için Dayanışma’ kampanyamızda ihracatlarımızla irtibat sağlanmaya çalışılmış, yeni bastırılan üye kitapçığımızın dağıtımı yapılmıştır.
 • İTKİB desteği ile satınalmacılara ve tekstil meslek liseleri öğretmenlerine yönelik eğitim faaliyetlerimiz başlatılmıştır.
 • Türkiye’de faaliyet gösteren uluslar arası satınalmacı firma temsilci ve yetkililerinin davet edildiği bir toplantı ve kokteyl düzenlenmiştir.TÜYAP sponsorluğunda düzenlenen toplantımız vasıtasıyla iletişimsizlikten kaynaklanan sorunların çözümü konusunda ilk adım atılmıştır.
 • Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği ziyaret edilmiş, işbirliği konuları görüşülmüştür.Konu Derneğin düzenlenmiş olduğu Rusya’da fırsatlar semineri üyelerimize duyurulmuştur.
 • KOSGEB,DEİK,İTKİB,İTO gibi kuruluşların düzenlendiği toplantı ve yemeklere katılınarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
 • İHKİB seçimlerine üye sanayicilerimizin katılımı sağlanmıştır.
 • TUBİTAK-MAM,ITS gibi uluslar arası laboratuvarlarda ve üniversite mensupları ile işbirliği hususlarında görüşme ve toplantılara devam edilmiştir.
 • Sektörümüzde faaliyet gösteren farklı iş kolundaki sanayicilerimizin zor ve ciddi üretim aşamalarını ve makine parkurlarını teşhir etmek üzere video ve CD çekimleri yapılmış, muhtelif toplantılarımız da ve fuarlarda gösterime sokulmuştur.
 • WEB sitemiz kysd.org.tr, sektörümüzü sanal ortama kapsamlı ve güncel olarak anlatmak ve tanıtmak üzere kurulmuştur. Üyelerimizin detaylı tanıtımını yapmak ve kolay ulaşılabilir olmalarını sağlamak üzere kurulan sitemiz alınacak reklam gelirleri ile ve üyelerimizin tavsiyeleri ile desteklenerek geliştirilecektir.
 • Yazılı ve görsel basında iyi ilişkilerimiz devam ettirilmiştir.
 • Üye tanıtım kartlarımız bastırılarak dağıtılmaya başlanmıştır.

Fuarlar

 • Derneğimiz IF Uluslar arası İstanbul Moda Fuarı’nı düzenleyen Konsorsiyum’un bir üyesi olarak TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen moda fuarlarının düzenlenmesinde aktif olarak yer almış,üyelerinin yoğun ve ciddi katılımlarıyla göstermiş olduğu performans takdir toplamıştır.
 • Yurt dışında düzenlenen fuarlar konusunda üyelerimiz bilgilendirilmişlerdir.

Toplantılar

 • Daha iyi işbirliği, amacıyla grup toplantılarımız bu yılda devam etmiş, fermuar grubunun profili çıkartılmıştır.
 • Satınalmacılar ve Tekstil meslek lisesi öğretmenlerini sektörümüzle ilgili bilgilendirme ve eğitim seminerlerine başlanılmış ,hazırlıklarını tamamlayan gruplarımız hazırlandıkları ders notlarını katılımcılarına dağıtmışlardır.Fermuar ve Tela grubuna ilaveten diğer gruplar da seminer ve sektörde tek olacak başvuru kitabı hazırlanması çalışmalarına devam etmektedirler.
 • Yaşadığımız ekonomik krizleri değerlendirmek üzere Dernek Merkezinde geniş katılımlı toplantı düzenlenmiştir.
 • Üyelerimiz ve misafirlerimizin ağırlandığı, onur üyemiz Pr.Dr.Osman Altuğ’un konuşmacı olarak katıldığı iftar yemeğimiz Crown Plaza Hotel’de düzenlenmiştir.

Projeler

 • Hammadde alımları ve yurt dışı pazarlama konularında maliyeti düşürücü ortaklıklar tesis etmek.
 • WEB sitemizi geliştirerek ve tanıtarak sektörümüzdeki gelişmeleri sanal ortama taşımak.
 • Yurt içi ve yurt dışından yaratılan haksız rekabet ve kayıt dışı üretim ile mücadele etmek.
 • Kofeksiyon yan sanayi ürünlerini tanıtmak ,doğru satınalma ve kullanmayı sağlamak ,ortak terminoloji yaratmak üzere kitap bastırmak.
 • Sanayicilerimizin sıkıntılarını dinlemek ve ilgili mercilere iletmek.
 • KYSD amblemi ürün ambalajlarında kullanılmasını sağlamak, bu anlamda üyelerine ayrıcalık sağlayacak presipleri belirlemek.
 • Üye kitapçığmızı HEDEF dergisi ekinde dağıtmak, hazır giyim sanayicileri ve ihracatlarımıza işbirliğini geliştirmek.
 • Üyelerimizin aileleri ile birlikte katıldıkları, gelenekselleşen yıllık hafta sonu toplantılarımıza devam etmek.