Üyelik Başvurusu
Ara

KURULUŞ ve AMAÇLARIMIZ

KURULUŞ ve AMAÇLARIMIZ

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (K.Y.S.D.) 1995 yılında, emeğini ve sermayesini Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün hizmetine sunan sanayicilerin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Yıllardan beri ekonomik çözümler ile boğuşan. bu konuda yoğun seferberlik ilan eden ülkemizde daha etkin daha yararlı olabilmek için amaçlarımızı aşağıda belirtildiği gibi sıralayabiliriz:

 • Birlikte hareket ederek ülke ekonomisine artı güç kazandırabilmek.
 • Hizmet ve ürün kalitesini arttırmaya çalışmak; ISO, TSE, EKOTEKS gibi standartlar konusunda seminerler düzenlemek.
 • Düzenlenecek toplantılar ile sektör mensuplarını kaynaştırmak, sorunlara ortak çözümler aramak.
 • Hazır giyim sektöründeki firma sahipleri ile satınalmacıların konfeksiyon yan sanayi konusundaki bilgi eksiklerini gidermek.
 • İTO, İSO, İTKİB gibi kuruluşlar ve diğer ilgili derneklerle yakın işbirliği içerisinde bulunmak.
 • Sektörümüzle ilgili gelişmeleri yakından takip ederek üyelerini bilgilendirmek, istatistiki çalışmalar yapmak.
 • Sektörümüzü ve üyelerimizi yurt içi ve yurt dışında dergi, gazete, televizyon, internet gibi iletişim araçları vasıtasıyla tanıtmak, yurt içi ve dışından gelen taleplerle ilgili olarak üyelerini bilgilendirmek.
 • Sektörün hammadde temini ve pazarlamada işbirliği konularında brlikteliğini sağlamak uluslararası piyasada rekabet edebilir duruma getirmek.
 • Hükümet ilişkilerinde daha aktif bir rol izlenerek, sektörümüzü öncelikli sektörler arasına sokmak, bu bağlamda kanun ve kararnamelerdeki eksiklikleri gidermek, yanlışlıkları düzeltmek, yatırım teşviklerinden dolaylı olarak yapılan ihracatlardaki katma değerimiz kadar ihracat teşviklerinden yararlanarak maliyetlerimizi düşürmek ve böylece rekabet gücümüzü arttırmak.
 • Sektörümüzü tanıtacak fuarlar düzenlemek, uygun fuarları desteklemek, yurt dışında düzenlenen fuarlara katılmak.
 • Kalifiye eleman yetiştirmek üzere eğitim çalışmaları yapmak.